Wat meet DISC?

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

     

Hoe jij omgaat met  problemen en uitdagingen.

Hoe jij anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.

Hoe jij omgaat met veranderingen in jouw omgeving.

Hoe jij omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

Gedrag in drie grafieken

De uitslag van DISC Persoonlijkheidsanalayse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

  • Hoe iemand zichzelf ziet;

  • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties;

  • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

De grafieken kunnen van elkaar verschillen. In deze verschillen zijn verandering in gedrag en behoeftes zichtbaar en zien we of en hoe capaciteiten en talenten benut worden. Het goed en vaardig interpreteren van de grafieken is gemakkelijk te leren en geeft het instrument de absolute meerwaarde. Een gedegen opleiding hierin is dan ook essentieel.

Bron: discfactor.nl