E-book ‘Zoals een Mens Denkt’

Meer dan een eeuw terug schreef James Allen, een Engelsman over wie verder niet zo gek veel bekend is, As a Man Thinketh. Het is het tweede van meer dan twintig boeken die hij tot aan zijn dood schreef. Deze bondige en afgewogen tekst is wellicht de beste belichaming van zijn gedachten, al had hij daar zelf de nodige aarzelingen over. Het vergde overtuiging door zijn vrouw om hem het boek in 1902 te doen uitgeven. In 1912 stierf James Allen als relatieve onbekende, lang voordat As a Man Thinketh hem roem en erkenning bracht. Het boek geldt inmiddels als een klassieker op het terrein van persoonlijke groei en zelfontplooiing. Met onverbloemde inzichten en bemoedigingen helpt het de gedachten van lezers gestaag uit te bouwen tot een feilloos instrument voor hun materiële, mentale en spirituele groei. Verfijnd leesvoer om blijvend uit te putten.

De originele Engelse tekst is inmiddels vrij van auteursrechten en is op talloze plekken van het internet aan te treffen.

Ook deze vertaling mag (onder voorwaarden, zie inleiding van het boek) vrij worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt.

Download e-book