Voor de een is lezen en leren voldoende om verandering teweeg te brengen. Denk hierbij aan zelfhulpboeken, zelfhulptrainingen, enzovoort zonder externe begeleiding.

Voor de ander is er meer aandacht nodig om de opgedane kennis ook te leren toepassen; bijvoorbeeld door samen te werken met een coach en in een groep.

Voor degenen die het meeste uit zichzelf willen halen is er persoonlijke begeleiding door een mentor: iemand die vanuit persoonlijke kennis en ervaring zorgdraagt voor benodigde kennis, ervaring en leiding.

Think

Het programma “THINK” sluit aan op de behoefte aan leren door zelfhulp. Je gaat kennis vergaren door het lezen van boeken, kijken van films en de bespreking daarvan. Je komt tot nieuwe inzichten en kunt die direct op jouw leven gaan toepassen.

Meer info volgt binnenkort…

Feel

Het programma “FEEL” gaat een stap verder en zorgt er met opdrachten, feedback en het delen van ervaring en inzichten voor dat je de kennis ook daadwerkelijk voor jezelf gaat toepassen. Je gaat “voelen” wat het toepassen van kennis aan jouw leven bijdraagt.

Meer info volgt binnenkort…

Act

Het programma “ACT” neemt je individueel mee in een persoonlijk traject waarin je niet alleen leert en doet, maar ook daadwerkelijk resultaten creëert, geheel afgestemd op jouw situatie en persoon. Dit programma combineert het beste van coaching en mentoring om voor jou de beste resultaten mogelijk te maken.