Waarvoor DISC inzetten?

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Organisatieontwikkeling:

 • Bij verandermanagement en kwaliteitsverbetering.

 • In de ontwikkeling van management, bij counseling en in training.

 • Bij het verbeteren van dienstverlening aan klanten.

Teamontwikkeling:

 • Voor het bouwen van productieve teams.

 • Bij het ontwikkelen van een krachtig salesteam.

 • Om de angel uit frustraties en conflicten te halen.

 • Ter verbeteren van de communicatie.

 • Bij conflictmanagement en mediation.

 • In teamontwikkeling en teambuilding.

 • Ter verbreding van inzicht in persoonlijkheidsverschillen.

Individuele coaching / Zelfonderzoek:

 • Bij het opdoen van zelfkennis.

 • Voor verdieping van inzicht in sterke en zwakke kanten.

 • Ter verbetering van communicatie.

Werving en selectie:

 • Bij recruitment en in sollicitaties.

 • Bij jobcoaching en loopbaanbegeleiding.

Bron: discfactor.nl