DISC-profiel met bespreking en uitgebreide coaching

Beschrijving:

Je wilt een DISC Persoonlijkheidanalyse laten uitvoeren en aansluitend dit rapport bespreken met een gecertificeerd DISC-trainer/consultant, zodat je het rapport zo goed mogelijk kunt interpreteren. Aansluitend wil je begeleiding van jouw verbeterpunten in de vorm van 6 coachingssessies, waarin je samen met de DISC-gecertificeerde coach een stappenplan opstelt en uitvoert.

Bestemd voor:

Degene die een DISC-profiel wil interpreteren en bespreken, een Persoonlijk Ontwikkeling Plan met actiepuntenlijst wil opstellen en dit wil opvolgen met een uitgebreide coaching.

Wat krijg je:

  • Uitnodiging voor invullen vragenlijst en het profiel per e-mail;

  • Uitleg en bespreking van het rapport (60 minuten);

  • 1 coachingssessies (60 minuten) voor opstellen Persoonlijk Ontwikkeling Plan met actielijst;

  • 5 coachingssessies (60 minuten) voor ondersteuning van het Ontwikkeling Plan.

Opvolging optioneel:

Extra coachingssessies ter uitvoering van het Persoonlijk Ontwikkeling Plan.

Jouw investering: €999,00 excl. BTW

Bron: discfactor.nl

Boek dit programma:

DISC-profiel met bespreking en uitgebreide coaching

Of vraag hier meer info aan: