[INSPIRATIEPOST] “Wees de reden dat iemand zich welkom, gezien, gehoord, gewaardeerd, geliefd en gesteund voelt”

Een leven gebaseerd op concurrentie, wedijveren en de drang naar méér biedt weinig tot geen ruimte voor compassie en dienstbaarheid. Terwijl dat nou nèt hetgeen is waar de werkelijke beloning vandaag komt. Het besef van zingeving en het gevoel van voldoening zijn niet middels strijd en competitie te verkrijgen, alsook niet te koop, te leen, te huur of gratis verkrijgbaar.

Een leven gebaseerd op zingeving, voldoening en geluk is een leven waarin we steeds meer loslaten en delen net anderen, in het besef dat we allemaal onderdeel zijn van iets groters, een eenheid en de onderlinge verbondenheid daarmee.

Niet iedereen is zich daar (al) van bewust en dat is oké. Ik wil ook niemand van mijn bovenstaande visie overtuigen. Ik deel enkel mijn visie zodat anderen daar hun perspectief mee kunnen verbreden. Als ze dat willen natuurlijk.

Het leven bestaat nu eenmaal uit fases en een aantal daarvan zijn onontkoombaar. Ook dat is oké. Het zijn lessen die we mogen leren om zo ons bewustzijn te vergroten en het leven weer een stukje méér te kunnen begrijpen. Alles heeft zijn tijd nodig om te rijpen en in alles zit een natuurlijk ritme verborgen. Wat komt, komt als je er klaar voor bent. Je hoeft er alleen maar voor open te staan.

Een leven gebaseerd op zingeving, voldoening en geluk is een leven waarin iedereen zich welkom, gezien, gehoord, gewaardeerd, geliefd en gesteund voelt. Zo simpel kan het zijn…

Deel deze Inspiratiepost: