[BLOG 5] – Deel 2c: Verbetering in communicatie en gedrag door FEEDBACK

Bekijk het Johari venster nog eens. Het doel van het Johari venster is het verbeteren van samenwerking, door het vergroten van de Open Ruimte.

Feedback is één van de middelen om de Open Ruimte te vergroten, door jouw Blinde Vlek te leren kennen; hierdoor verschuiven de voor jou niet zichtbare zaken naar de Open Ruimte.

De basisregel bij feedback is het communiceren vanuit de ik-boodschap.

Het gaat er om dat je JOUW waarneming over het gedrag van de ander communiceert en vraagt of hij zich daarvan bewust is. Zo ja, dan is er gelegenheid om samen naar een mogelijke oplossing te zoeken. Het benadrukken van de positieve kant van de bewustwording bij de ander helpt daarbij aanzienlijk om open over de waarneming te praten en ideeën te vormen voor een oplossing.

Een veilige omgeving en vertrouwelijkheid zijn absolute voorwaarden voor het geven en ontvangen van feedback!

Volg mijn posts en lees meer over zelfbewust leiderschap …

Wil je nu al meer weten?

Neem contact op

Schrijf je in voor de proefles:

Momenteel zijn er geen nieuwe trajecten gepland.

Of schrijf je meteen in voor het volledige traject:

Momenteel zijn er geen nieuwe trajecten gepland.

Ontvang je graag de blogs per mail?

Schrijf je hier in:

Fout: Contact formulier niet gevonden.