[BLOG 19] – Deel 11: Objectiviteit

Ed J. Baas: “In de literatuur over leiderschap wordt niet of nauwelijks gesproken over de beslisruimte van de leider. Beslisruimte is de mogelijkheid om objectief en zonder vooroordeel feiten, ervaringen en mogelijkheden om te zetten in een beslissing. De valkuil is dat we denken dat we waardevrij kunnen oordelen maar onze onbewuste stimuli bepalen voor 90% ons gedrag.

Als een leider zijn eigen onbewuste aansturing niet kent, zullen zijn reacties, houding en beslissingen niet open en onbevooroordeeld kunnen zijn. Zijn eigen onderbewuste stuurt dan namelijk altijd aan op zekerheid en het vermijden van eigen pijn.”

Een leider die zijn onbewuste aansturing leert kennen zal een steeds grotere beslisruimte hebben en steeds objectievere beslissingen kunnen nemen zonder daarbij onbewust beïnvloed te worden door (negatieve) ervaringen uit het verleden.

Volg mijn posts en lees meer over zelfbewust leiderschap …

Wil je nu al meer weten?

Neem contact op

Schrijf je in voor de proefles:

Momenteel zijn er geen nieuwe trajecten gepland.

Of schrijf je meteen in voor het volledige traject:

Momenteel zijn er geen nieuwe trajecten gepland.

Ontvang je graag de blogs per mail?

Schrijf je hier in:

Fout: Contact formulier niet gevonden.